Di Sản Mộc Tinh - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Họ là thế hệ siêu anh hùng đầu tiên. Nhưng khi họ truyền lại sứ mệnh cho con cái, căng thẳng dần leo thang – và những quy tắc cũ không còn được áp dụng.

‌​