Lựa Chọn Của Thái Tử - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Hoàng tử Wilhelm thích nghi với cuộc sống mới ở ngôi trường nội trú danh giá Hillerska, nhưng làm theo lời trái tim mách bảo hóa ra khó khăn hơn cậu nghĩ nhiều.

‌​