Free Guy

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

A bank teller discovers that he's actually an NPC inside a brutal, open world video game.

‌​