Deep

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

Four insomniac med school students are lured into a neuroscience experiment that spirals out of control and must find a way out before it's too late.

Thông tin

Đánh giá

4.9 / 10

Thời lượng

101 min

Loại phim

TV-MA

Ngày phát hành

16 Jul 2021

Đạo diễn

Sita Likitvanichkul, Jetarin Ratanaserikiat, Apirak Samudkidpisan

Biên kịch

Sita Likitvanichkul, Kittitat Nokngam, Jetarin Ratanaserikiat

‌​