9 Bullets

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Server Running

Nội dung:

A burlesque dancer must go on the run to save a neighbor boy whose life is threatened by her ex-lover.

‌​