Đo Ni Đóng Giày

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

Tình yêu nảy mầm khi một blogger thời trang ở Bali gặp một thợ đóng giày tài năng – và khiến cô đặt câu hỏi về mối quan hệ của mình với vị hôn phu.

‌​