Gái Yêu

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

Anh mất tình yêu đời mình vì lòng tham của một công ty dược phẩm. Giờ con gái anh không có mẹ, và anh không có công lý. Nhưng anh sẽ không ngồi yên.

‌​