Ở Nhà Một Mình 2: Lạc ở New York

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

Sau khi tình cờ bay đến New York một mình, cậu bé Kevin McCallister nghỉ lại một khách sạn và chặn đứng âm mưu cướp cửa hàng đồ chơi của hai địch thủ cũ.

‌​